Правила и услови

Медиуми:


Слики

Некои фотографии или графики што се користат како насловна сликичка можеби не го прикажуваат точно производот. Сликите може да се прикажуваат само како визуелно слична претстава на производот.

На посетителите на веб-страната им е дозволен пристап до медиумите и можат слободно да превземаат која било од присутните слики.

Превод

Овие услови и правила се преведени и моментално се достапни на два различни јазици. Оригиналниот текст напишан на мајчин (македонски) јазик ќе преовладува во случај на какви било недоследности или несогласувања меѓу двете преведени верзии.

Сите дополнителни јазични верзии на овој договор се обезбедени само за погодност на корисниците.

Содржина од трета страна

Некои страници може да содржат врски до веб-страници или услуги на трети лица кои не се во сопственост или контролирани од компанијата. Рибарски приказни нема контрола и не сноси никаква одговорност за содржината, полисите за приватност или практиките на други веб-страници.

Промени на Условите

Го задржуваме правото, без најава и по наша дискреција, да ги измениме или замениме овие услови во секое време.